KYAKYAWAN AYUKKAN YININ JUM’AH

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله ﷺ : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غُفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام », مسلم لاتنس سورة الكهف…
Ankarbo daga Abi Huraira (R) yace: Manzon Allah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace “WANDA YAYI ALWALA ي#ئذئ WANI LAIFI DA YA AIKATA) DAGA WANNAN JUM’AH ZUWA WATA JUMA’AR TARE DA KARIN WASU KWANA UKU. MUSLIM NE YA RUWAITA
(من سنن يوم الجمعة)
YANA DAGA SUNNONIN YININ JUM’AH

➊ الغسل
➋ الطيب
➌ السواك
➍ لبس الجميل
➎ قراءة سورة الكهف
➏ التبكير لصلاة الجمعة
➐ الإكثار من الدعاء والصلاة على النبي ﷺ
1. WANKA 2. SANYA TRAINING 3. YIN AS’WAKI (BRUSH) 4. SANYA TUFAFI (SUTURA) KYAKKYAWA 5. KARATUN SURATUL KAHFI 6. KABBARORI DOMIN SALLAR JUM’AH 7. YAWAITA ADDU’O’I DA (MUSAMMAN) SALATI GA ANNABI MUHAMMAD SALLALLAHU ALAIHI WA ALIHI WA SALLAM

جَزَى اللّهُ خَيراً من قَرَأهَا وعَمِل بِهَا وسَاعَدنَا على نَشْرِها
ALLAH TA’ALA YAYI (KYAKKYAWAN) SAKAMAKO GA DUK WANDA YA KARANTA, YA AIKATA KO YA YADA (WATSA) WANNAN SAKON. AMIN
algusaweee.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s