They are afraid because of insincerity,corruption and ungodliness towards their fellow citizens by looting the nation ,stabbing the masses and creating artificial divisions, puberty,regional and religious sentiments. With the coming of new political Messiah they all became uncomfortably, scared and running here and there to see that the election is not hold forgetting that many corrupt African leaders attempted that but failed InshaAllahu those of Nigeria will not be an exception

Advertisements

ﺃَﺣَﺐُّ ﻟﻲ ﻣِﻦ ﻛُﻞِّ ﻣَﻦ ﻓَـﻮﻕَ ﺍﻟﺜَـﺮﻯ
      ﻋُﺮﺏ ﺍﻟﻨَﻘﺎ ﺭُﻭﺣﻲ ﻓِﺪﺍ ﻋُﺮﺏِ ﺍﻟﻨَﻘـﺎ
ﻭَﺧَﻴـﺮُ ﺃَﻭﻗــﺎﺕِ ﺍﻟﻔَـﺘـﻰ ﻓــﻲ ﻣَـﻜَّـﺔٍ
      ﺗُﺠﻠِـﺴُـﻪُ ﻓــﻲ ﺣِـﺠـﺮِﻫـﺎ ﺃُﻡُّ ﺍﻟـﻘُــﺮﻯ
ﻭَﺃَﻃــﻴَــﺐُ ﺍﻟـﻌَـﻴــﺶِ ﻟَــﻨــﺎ ﺑِـﻄَـﻴـﺒَـﺔٍ
      ﻓﻲ ﻇِﻞِّ ﻣَﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻨَﺒِـﻲِّ ﺍﻟﻤُﺼﻄَﻔـﻰ
ﺷَﻤﺲِ ﺍﻟﻬُﺪﻯ ﺭُﻭﺡِ ﺍﻟﻮُﺟـﻮﺩِ ﺃَﺣﻤَـﺪ
     ﻣُـﺤَـﻤَّـﺪٍ ﻃَــــﻪ ﺍﻷَﻣِــﻴــﻦِ ﺍﻟﻤُـﺠـﺘَـﺒـﻰ
ﺃَﺻـــﻞِ ﻭُﺟُــــﻮﺩِ ﺍﻟﻌـﺎﻟَـﻤـﻴـﻦَ ﻛُـﻠِّـﻬِــﻢ
      ﻟَــﻮﻻﻩُ ﻫَــﺬﺍ ﺍﻟـﻜَـﻮﻥُ ﻣــﺎ ﻛـــﺎﻥَ ﺑَـــﺪﺍ
ﺍﻟـﺪَّﻫــﺮُ ﻗَـــﺪ ﺃَﺑــﺼَــﺮَ ﺑَــﻌــﺪَ ﺑَـﻌـﺜِــﻪِ
      ﻭَﻛـﺎﻥَ ﻗَﺒـﻞَ ﺍﻟﺒَﻌـﺚِ ﺃَﻋﻤـﻰ ﻻ ﻳَــﺮﻯ
ﺃَﺣــﻴـــﺎ ﻭَﺃَﻓــﻨـــﻰ ﺃُﻣَـــﻤـــﺎً ﺑِــﻬَــﺪﻳــﻪِ
      ﻭَﺳَـﻴـﻔِـﻪِ ﺣَـﺘّــﻰ ﺑِـــﻪِ ﺍﻟـﺪِﻳــﻦُ ﻋَـــﻼ
ﻟَـﻮ ﻛــﺎﻥَ ﻣَــﻦ ﻳَﺠـﺤَـﺪُﻩُ ﺣَـﻴّـﺎً ﻟَـﻤـﺎ
      ﺃَﻧــــﻜَـــــﺮَﻩُ ﻟِﺄَﻧَّـــــــــﻪُ ﺭُﻭﺡُ ﺍﻟــــــــــﻮَﺭﻯ
ﻟَــﻢ ﻳُــﺮَ ﻓــﻲ ﻛُــﻞِّ ﺍﻟﺒَـﺮﺍﻳـﺎ ﺷِﺒـﻬُـﻪُ
      ﻓﻲ ﻛُﻞِّ ﻋَﺼﺮٍ ﻗَﺪ ﻣَﻀﻰ ﻭَﻟَﻦ ﻳُﺮﻯ
ﻓَـﺮِﻳــﺪ ﺧَـﻠــﻖِ ﺍﻟـﻠَــﻪِ ﻻ ﻣِــﺜــﻞَ ﻟَــــﻪُ
      ﺇِﻟَـﻴـﻪِ ﻓــﻲ ﻛُــﻞِّ ﺍﻟـﻜَـﻤـﺎﻝِ ﺍﻟﻤُﻨـﺘَـﻬـﻰl
ا ايها الذين امنو صلو عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي و سلم و رحم و بارك علي النبي العظيم الاعظم و رسول الكريم الاكرم، سيدنا محمد ،سيد الكون ورحمة الكل وعلي ءاله  الطاهرين و سلم تسليما كثيرا كثيرا عدد خلقك و مداد كلماتك و منتهي رحمتك

ILLAR YADA ALFSHA DA AIBANTA MUSULMI.

A gaskiya musulunci bai koyar damu irin wannan ta’assubanciba, ya kamata ADMIN na zaurukan (group-group) da muke dasu a facebook da saura shafukan internet sukula da masu qoqarin yada fasadi da rarrabuwar kawuna tsakanin musulmi. Tahanyar yada qarya,qage kalaman 6atanci domin hanasu cimma wan an mummuna aiki (nufi) nasu, domain gujewa tarayya acikin aikin 6arna.
قال تعالي:
“ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻟﻬﻢ
ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ”
وروا ﺍﻹمام احمد
ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎﻥ ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ” ﻻ
ﺗﺆﺫﻭﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺗﻌﻴﺮﻭﻫﻢ ، ﻭﻻ ﺗﻄﻠﺒﻮﺍ ﻋﻮﺭﺍﺗﻬﻢ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﻮﺭﺓ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ، ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻮﺭﺗﻪ ، ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻀﺤﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ”
Allah mai girma da daukaka yana cewa:- “Lallaine wayannan da suke shawar yada alfasha (ayukkan barna) tsakanin masu Imani ( al’umar musulmi) Allah ya la’ane a (cikin) rayuwar duniya da lahira kuma suna da azaba mai radadi (tsananin quna)”
Daga Thaubana yace:- Manzon Allah tsira da amincin Allah sutabbata gareshi da iyalansa yace:”Karku (al’umar muslmi) cutar da bayin Allah,kada ku aibantasu kuma kada kunemi sanin al-aurarsu (bincikar sanin abin da suka 6oye na sirrinsu da basuso a saniba). Domin kuwa duk wanda ya nemi tona (cinmutuncin/tozarta) asirin musulmi,lallai Allah zai tona (tozartashi) asirinsa duniya da lahira”. Imamu Ahmad ya ruwaici hadithin.