Maganin biyan bukata

Manzon Allah (SAW) yana cewa babu WANI
MUTUM MUSULMI da zaiyi addu’a da
“LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU
MINAZZALIMIN” akan kowace irin bukata face
an karba masa. Hakim,Tirmidh Nisa’i da Ahmad
duk sun ruwaita takan Sa’adu bn Abi Waqas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s